kauli

Kategoria : Nomino
Ngeli : [i-/zi-]
Entimologia : Kiarabu
  1. maneno yanayosemwa
  2. fikira za mtu kuhusu jambo fulani
  3. uamuzi wa mwisho
  4. ' Katika suala hili kaka ndiye mwenye kauli.'
Visawe
  1. usemi
  2. tamko
  3. maoni
Nahau
  1. kata kauli
  2. ' -toweza kusema wakati wa kukata roho'