Word of the Day

Learn Swahili everyday

Subscribe to receive KamusiOnline Word of the Day in your inbox
SUBSCRIBE
May
13

sepetuk.a

Kategoria : Kitenzi
 1. yumbayumba na karibia kuanguka kwa sababu ya ulevi au ugonjwa
Visawe
 1. pepesuka
 2. serereka
 3. yugayuga
Mnyambuliko : sepetukia, sepetukika, sepetukisha

May
12

marathoni

Kategoria : Nomino
Ngeli :
Entimologia : Kiingereza
 1. mbio ndefu za umbali unaokaribia kilomita 42

May
11

pepet.a

Kategoria : Kitenzi
 1. rusharusha nafaka ndani ya ungo ili kutoa makapi
Kisawe
 1. peta
Mnyambuliko : pepetea, pepeteka, pepetesha, pepetwa

May
10

haba1

Kategoria : Kivumishi
 1. -siotosha
 2. ' Mvua ilikuwa haba mwaka huu.'
Visawe
 1. chache
 2. kidogo
Methali
 1. Haba na haba hujaza kibaba.

May
09

taamal.i

Kategoria : Kitenzi
Entimologia : Kiarabu
 1. weka jambo akilini
Visawe
 1. zingatia
 2. tafakari
 3. fikiri
 4. waza
Mnyambuliko : taamalia, taamalika, taamalisha

Download on App Store